Tel: 08-764 69 08 E-post: info@blomquiststhlm.se

Lokal Anpassning

Lokalanpassning

Att utföra en totalentreprenad är en konst i samordning mellan kompetenta projektledare, anställda och underentreprenörer.

Kunder som Fabege, Nordea, Bonnier Fastigheter mfl har insett att vårt koncept fungerar och använder oss för detta ändamål. Att vi har så många yrkesområden i egen regi förkortar byggtiden och höjer standarden. Stockholm är fullt av duktiga hantverkare och oftast är det inte kompetensen hos den enskilda individen som är grunden för de gånger det blir fel utan snarare kommunikationen som har brustit i leden mellan olika yrkesgrupper och projektledare.

Vårt koncept är därför att samla in, i princip alla yrkesgrupper i egen regi, alternativt att vi utgår från vårt huvudkontor på Stora Essingen. På så sätt får våra projektledare en mycket god insikt i hur projektet fortlöper och minimerar risker för problemsituationer som uppstår till följd av kommunikationsmisstag. Från Blomquist STHLM ABs huvudsäte på Stora Essingen utgår projektledare, byggsnickare, undertaksmontörer, VVS-montörer, trapprenoverare, kyltekniker samt golv- och måleri.

Card image

David Nordlund


Information

Mer information kommer snarast!

Behöver du hantverkarhjälp?

Kontakta oss