DSC_7560

Lokalanpassning

Vi hjälper till att hålla dina lokaler i trim, både funktionellt och visuellt. Som specialister på undertak och lokalanpassningar, har vi lång erfarenhet av att genomföra ombyggnationer i lokaler som används. I många fall är lokalerna fulla med människor som arbetar och vi har därför lärt oss att vårt uppträdande i lokalen är minst lika viktigt som själva ombyggnationen.

Vid en lokalanpassning samarbetar vi med arkitekter och konstruktörer, utför arbetet med kompetent byggledning och med egna snickare och montörer. Om arbetet kräver underentreprenörer, säkerställer vi de har rätt behörighet eller certifiering.