Kvalitetspolicy

Vi månar om att BLOMQUIST STHLM AB ska förknippas med hög kvalitet:

  • vi ställer höga krav på det arbete vi utför och de material vi använder
  • vi utför kontinuerliga egenkontroller
  • vi ställer samma krav på våra samarbetspartners som på oss själva
  • vi har ett kostnadseffektivt agerande
  • vi är flexibla