Miljöpolicy

BLOMQUIST STHLM arbetar omsorgsfullt för miljön genom att effektivisera alla våra processer för minskad miljöbelastning:

  • vi kompetensutvecklar kontinuerligt alla våra anställda i miljöfrågor
  • vi engagerar kunder, leverantörer och samarbetspartners i vårt miljöarbete
  • vi följer lagar och förordningar och ser dessa som ett minimikrav för vårt miljöarbete
  • vi strävar efter att förbättra vårt utnyttjande av resurser och att minimera vår miljöpåverkan